Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, stran 8587.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 21. členom statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 12. seji dne 21. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 22/97 in 89/98) se pri poglavju III. DEJAVNOST ZAVODA v 9. členu v tretji, četrti in peti alinei prvega odstavka črta besedilo in vnese novo besedilo, ki glasi:
“– H/55.52   Priprava in dostava hrane (catering)”
“– G/52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem in pisalnimi
             potrebščinami.”
“– I/60.23   Drug kopenski potniški promet.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-02/00
Laško, dne 26. junija 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost