Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3229. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, stran 8587.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 21. členom statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 12. seji dne 21. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 22/97 in 89/98) se v 8. členu petega odstavka “Podružnična šola Reka” črta beseda “Tevče” in vnese besedilo “del Tevč prostorski okoliš 0129”,
v sedmem odstavku pa se “Podružnična šola Vrh nad Laškim” pred besedo Kladje vnese besedilo “del Tevč prostorski okoliš 0147”.
2. člen
Pri poglavju III. DEJAVNOST ZAVODA se v 9. členu v tretji, četrti in peti alinei prvega odstavka črta besedilo in vnese novo besedilo, ki se glasi:
“– H/55.52   Priprava in dostava hrane (catering)”
“– G/52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem in pisalnimi
             potrebščinami.”
“– I/60.23   Drug kopenski potniški promet.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 024-01/00
Laško, dne 26. junija 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost