Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3227. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje, stran 8586.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 14. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje
1. člen
Sprejme se odlok spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Sp.Idrija in del Sp. Kanomlje (Uradni list RS, št. 34/93).
Spremembe in dopolnitve je izdelala firma UNIA d.o.o., Idrija, Mestni trg 11, pod št. proj. 2/1-2000, januar 2000.
2. člen
V 4. členu odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Sp. Idrija in del Sp. Kanomlje, se doda odstavek:
– Ureditveno območje S7 se razširi na del območja C2, in sicer na parcele št.: 490/42, 490/40, 490/55, 490/51, 490/49, 490/56, 490/13, 490/53, 490/14, 490/25, 490/47, 490/26, 490/17, 490/19, 490/27 in 490/65.
Po namembnosti velja za posege v prostor na teh parcelah režim urejanja kot za ureditveno območje S7. Za urejanje prometne in komunalne infrastruktura pa veljajo pogoji in merila kot jih določa ZN Center v katerega spada ureditveno območje C2.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-2/00
Idrija, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost