Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3224. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad v letu 2000, stran 8584.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je Občinski svet občine Grad na 14. redni seji dne 30. 6. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad v letu 2000
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna povračila – za dobo 12 mesecev za uporabo cest, glede na moč motorja, v naslednjih višinah:
– do 18 kW        (do 25 KM)      3.010 SIT
– nad 18 kW do 28 kW   (od 26 do 40 KM)   4.660 SIT
– nad 28 kW do 46 kW   (od 41 do 63 KM)   5.700 SIT
– nad 46 kW do 60 kW   (od 64 do 82 KM)   7.060 SIT
– nad 60 kW       (nad 82 KM)     8.870 SIT
2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbira občinska uprava. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgovorna občinska uprava.
3. člen
Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje so dohodek vaških skupnosti in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju vaških skupnosti.
Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o cestah plačati predpisano povračilo za uporabo cest. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje s sklepom Občinskega sveta občine Grad v skladu z dvigom pristojbin za ostala motorna vozila.
5. člen
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 495/2000
Grad, dne 7. julija 2000.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost