Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2000 z dne 31. 7. 2000

Kazalo

3221. Ugotovitev, o prenehanju in vstopu članov Občinskega sveta občine Brezovica, stran 8578.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94, 14/95, 20/95), 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95), pisnih izjav o odstopu svetnika Martina Golja, z dne 10. 5. 2000 in svetnice Majde Božič, z dne 31. 5. 2000, ugotovitvi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svetu Občine Brezovica, z dne 31. 5. 2000 ter ugotovitve občinske volilne komisije, z dne 27. 6. 2000 je Občinski svet občine Brezovica na korespondenčni seji 28. 6. 2000 in na 13. redni seji dne 13. 7. 2000
u g o t o v i l
1. prenehanje funkcije dveh članov Občinskega sveta občine Brezovica svetnici Majdi Božič in svetniku Martinu Golja, oba z liste SDS.
2. da sta naslednja kandidata za člana Občinskega sveta občine Brezovica z liste SDS
svetnik Janez Grabrijan, rojen 29. 8. 1939, stanujoč Kamnik pod Krimom 6 in
svetnik Peter Svete, rojen 5. 3. 1969, stanujoč Jezero 97.
Kandidata sta podala pisni izjavi, da sprejemata mandat in bila 13. 7. 2000 prisotna na seji sveta Občine Brezovica.
Št. 015-7/2000
Brezovica, dne 24. julija 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost