Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3053. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-C), stran 8202.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-C)
Razglašam zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2000.
Št. 001-22-120/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-C)
1. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98 in 6/99) se v 82. členu besedi “osemnajstih mesecih“ nadomestita z besedama “šestintridesetih mesecih“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/93-10/65
Ljubljana, dne 11. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost