Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3046. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, stran 8196.

Na podlagi prve in četrte točke 5. člena, v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 3/00, 14/00 in 62/00) se v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe, črtajo vse tarifne oznake v okviru tarifnih oznak 0103 in 0203 s pripadajočim besedilom.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/2000-4
Ljubljana, dne 20. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik