Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000

Kazalo

2800. Spremembe pravilnika o označbi porekla blaga "Idrijska čipka", stran 7867.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98, 68/98) na seji dne 25. 5. 2000 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o označbi porekla blaga »Idrijska čipka«
1. člen
S temi spremembami se spreminja pravilnik o označbi porekla blaga »Idrijska čipka« (Uradni list RS, št. 67/99, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
Četrti odstavek 1. člena pravilnika se spremeni tako, da glasi:
Območje »Dežele idrijske čipke«: območje občin in delov občin Ajdovščina, Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Idrija, Kanal, Logatec, Nova Gorica, Tolmin, Vrhnika, določeno v grafični prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Deveti odstavek 1. člena pravilnika se spremeni tako, da glasi:
Strokovne osnove: Strokovne osnove za uveljavitev označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, ki so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
V 2. členu pravilnika se besedi »pravice do« nadomesti z besedama »dovoljenja za«.
4. člen
Besedilo 5. člena pravilnika se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Izdelovalec čipk mora čipke, za katere se sme uporabljati označba porekla blaga, označevati z oznako »Idrijska čipka«, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Izdelovalec sme uporabljati tudi svoje oznake in znamke.«
5. člen
V 6. členu pravilnika se v prvem odstavku besede »Odbor za geografsko poreklo idrijske čipke« nadomesti z besedami »Odbor za označbo porekla idrijske čipke«.
V drugem odstavku 6. člena pravilnika se črta besede »določb zakona o varstvu industrijske lastnine in«.
6. člen
V 7. členu pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
»Upravičenec označbe se mora zavezati sprejeti vse obveznosti iz naslova namena uporabe označbe porekla blaga Idrijska čipka, izdelovati kakovostne čipke in upoštevati navodila strokovnjakov.«
7. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Če upravičenec do označbe porekla blaga »Idrijska čipka« ravna v nasprotju z določili tega pravilnika, odbor za dobo enega leta prekliče pravico do uporabe označbe blaga. Upravičenec krije vse stroške umika čipk iz prodaje.»
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besede »in izpolnjuje kriterije iz 3. člena tega pravilnika« nadomestijo z », izpolnjuje pa vse ostale kriterije iz 7. člena tega pravilnika”.
9. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00200-1/99
Idrija, dne 25. maja 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
               PRILOGA
      Označevanje porekla blaga "Idrijska čipka"

Tipografija

Letraset Mehanik oziroma adekvatna elektronska verzal.


Podoba

Ena beseda v eno vrstico, blok, verzal, druga beseda negativ z
intervencijo na črki Č, strešica in črka A, horizontala
podaljšana do roba formata.


Barva

Bela RAL 9010


Podlaga

Prozorna samolepilna folija, prosojna plastika.


Izpeljava

Nalepka robnih dimenzij 25/25 mm, tisk 20 mm horizontalno,
obešanka robnih dimenzij 35/35 mm, tisk 20 mm horizontalno.


Dodatna obdelava

Perforacija obešanke na robu in sicer ob zaključku strešice in ob
zaključku horizontalne črke A. Fi je debelina črte črke,
horizontalna pozicija je sredina prostega roba.


Uporaba

Nalepka na embalažo, obešanka prišita ali privezana z belo nitko
na artikel.


Pomen

Geografska specifika kraja, kondenzirana stisnjena tipografija.

Specifika dejavnosti kraja, rudnik, horizontalna delitev
kompozicije, tipografski negativ na sicer pravokotni, neomejeni
ploskvi, tip tipografije.

Čipka, nedokončnost horizontal, strešica in A, sestavljanje
znakov v besedo na kondenziran način, postavitev besed v zaprto
prepoznavno formo, ritem črk in medprostora, barva.

Čip, enostavna, ortogonalna konfiguracija, tip tipografije,
postavitev znakov, končni format, izhodne horizontalne linije.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti