Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000

Kazalo

2797. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove: Fundacije "Z glavo na zabavo", spodbujanje zdravja polnega življenja, stran 7864.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) minister za šolstvo in šport izdajam
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi ustanove: Fundacije “Z glavo na zabavo”, spodbujanje zdravja polnega življenja
Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove: Fundacije “Z glavo na zabavo”, spodbujanje zdravja polnega življenja, s katerim so ustanovitelji: dr. Zdenka Čebašek - Travnik, Na jasi 6, Kamnik, Frančiška Čeh, Vogelna ulica 8, Ljubljana, dr. Branko Družina, Brestovica pri Komnu 116, Sežana, dr. Ludvik Horvat, Brezovci 16, Murska Sobota, Vojko Korošec, Resljeva cesta 27, Ljubljana, Jožef Kranjec, Martjanci 28, Murska Sobota, Aleksander Kravos, Ulica bratov Učakar 134, Ljubljana, dr. Dušan Krnel, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana, Eva Longyka, Kneza Koclja ulica 16, Ljubljana, dr. Marija Ovsenik, Ulica bratov Škofov 12, Ljubljana, Mojmir Sepe, Slovenčeva ulica 121, Ljubljana, dr. Srečko Zakrajšek, Kajuhova ulica 6, Ljubljana in mag. Bojan Žlender, Žaucerjeva ulica 16, Ljubljana ustanovili ustanovo: Fundacijo “Z glavo na zabavo”, spodbujanje zdravja polnega življenja z namenom z mladimi, ki so potencialno izpostavljeni škodljivim vplivom na čimbolj poučen a humoren in zabaven, njim lasten način izobraževalno obravnavati perečo problematiko odraščanja s spodbujanjem zdravja polnega življenja in pravih alternativ mladim; s katero upravlja petčlanska uprava v sestavi: Frančiška Čeh, Vogelna ulica 8, Ljubljana, Jožef Kranjec, Martjanci 28, Murska Sobota, Aleksander Kravos, Ulica bratov Učakar 134, Ljubljana, dr. Marija Ovsenik, Ulica bratov Škofov 12, Ljubljana in dr. Srečko Zakrajšek, Kajuhova ulica 6, Ljubljana; o čemur je notar Boris Lepša iz Ljubljane, Slovenska cesta 55 c dne 9. maja 2000 izdal notarsko listino pod opr. št. SV-393/2000.
Št. 028-7/00
Ljubljana, dne 15. junija 2000.
prof. dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost