Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000

Kazalo

2790. Odredba o spremembi odredbe o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini, stran 7858.

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o spremembi odredbe o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1. člen
V odredbi o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini (Uradni list RS, št. 26/00) se spremenita drugi in tretji odstavek 3. člena ter doda četrti odstavek 3. člena, ki se glasijo:
“(2) Meja zavarovanega območja je določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 ter na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(3) Načrta iz prejšnjega odstavka, na katerih je zarisana meja zavarovanega območja, sta kot priloga 1 in 2 sestavni del te odredbe.
(4) Izvirnika načrtov iz drugega odstavka tega člena sta na vpogled na Upravi za varstvo narave Republike Slovenije.”
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-06-15/99-01
Ljubljana, dne 9. junija 2000.
dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost