Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2646. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču, stran 7518.

Na podlagi prve, šeste, štirinajste, šestnajste, sedemnajste, osemnajste, devetnajste in dvajsete alinee 55. člena in druge točke 56. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94 in 8/00-ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču
1. člen
V pravilniku o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96) se v 18. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Minister lahko z odločbo, v kateri določi natančne pogoje uvoza, dovoli, da za pošiljke lesa iz prvega odstavka tega člena zdravstveni pregled ob uvozu ni obvezen. Pošiljka se lahko uvozi postopoma.“.
2. člen
V Prilogi I, Lista A1 se črtajo naslednje točke:
“1.10 Colletotrichum acutatum (Simmonds),
4.5 Beet necrotic yellow vein furovirus,
5.30 Helicoverpa armigera (Hubner)“.
3. člen
V Prilogi I, Lista A2 se:
- črta točka:
“5.2 Frankliniella occidentalis (Pergande)“;
- dodajo naslednje točke:
“1.1a Colletotrichum acutatum (Simmonds),
4.2a Beet necrotic yellow vein furovirus,
5.2a Heliothis (Helicoverpa) armigera (Hubner),
5.3a Rhagoletis completa (Cresson)“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-210/96-1
Ljubljana, dne 8. junija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost