Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2637. Odlok o spremembi odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija, stran 7504.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite in drugih sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99) ter prve alinee 1. točke 9. in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96), odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij in imen krajevnih skupnosti v Občini Litija (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Litija na 14. redni seji dne 11. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija
1. člen
V odloku o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija (Uradni list RS, št. 27/97) se spremeni četrti odstavek 11. člena tako, da se glasi:
V krajevni skupnosti: Dole pri Litiji, Gabrovka, Hotič, Jablaniška dolina, Javorje, Jevnica, Konjščica, Kresnice, Polšnik, Primskovo, Ribče, Sava pri Litiji, Spodnji Log, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Vače, Velika Štanga, Vintarjevec, in Velika Kostrevnica se imenuje poverjenike za civilno zaščito.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-09/00
Litija, dne 1. junija 2000.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost