Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2636. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gorišnica, stran 7504.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. členom pravilnika za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 12. redni seji dne 18. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gorišnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih uprava Občine Gorišnica izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
Gostinec sme določiti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju tega pravilnika.
3. člen
Gostinski obrati v Občini Gorišnica, ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, določijo praviloma obratovalni čas med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer oziroma 23. uro zvečer v t. i. letnem času kot ga določa odredba (Uradni list RS, št. 75/97).
4. člen
Gostinski obrati v Občini Gorišnica lahko določijo podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata največ kot sledi:
– gostilne, restavracije, okrepčevalnice, bari in izletniške kmetije v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– kavarne in slaščičarne najdlje do 24. ure,
– nočni bari, bari z mehansko glasbo ipd. v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 2. ure, ter v petek in soboto najdlje do 3. ure naslednjega dne,
– vinotoči v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 3. ure naslednjega dne,
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skladu z veljavnimi hišnim redom oziroma ne dlje kot to določajo zgornje alinee,
– dan pred prazniki se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.
5. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika lahko uprava Občine Gorišnica posameznemu gostinskemu obratu izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas najdlje do 5. ure zjutraj ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka in podobno).
6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko med letom prekliče in odvzame ter skrajša na redni obratovalni čas v primeru:
– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
7. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravlja pristojna tržna inšpekcija in policija.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-53/2000
Gorišnica, dne 5. junija 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost