Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2622. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih Goricah, stran 7474.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, in 56/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 9. 6. 2000
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih Goricah
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih Goricah, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart, Kraigherjeva 9a, Lenart. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v istih prostorih organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lenart.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-1/00
Ljubljana, dne 9. junija 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost