Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2621. Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja, stran 7473.

Na podlagi 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98) sprejema minister, pristojen za finance
S K L E P
o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja
1
Ta sklep določa obrestne mere, po katerih se obrestujejo naložena prosta denarna sredstva oziroma prosto namensko premoženje (v nadaljevanju: prosta denarna sredstva) pravnih oseb iz 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98).
2
Obrestne mere, po katerih posredni uporabniki državnega proračuna in druge pravne osebe iz 1. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja, deponirajo svoja prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah oziroma dajejo likvidnostna posojila Slovenski izvozni družbi d.d., se določijo v pogodbi o deponiranju oziroma likvidnostnem posojilu.
3
Pravne osebe iz 70. člena zakona o javnih financah in 3. točke sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja ponujajo svoja prosta denarna sredstva Ministrstvu za finance v naslednjih oblikah:
1. kot ponudba za nakup serijskih kratkoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije (v nadaljevanju: zakladne menice) preko nekonkurenčne ponudbe,
2. kot ponudba za nakup zakladnih menic z reodprtjem posamezne emisije ali
3. kot ponudba za nakup ostalih kratkoročnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije (v nadaljevanju: zadolžnice).
4
Zakladne menice kupljene preko nekonkurenčne ponudbe se obrestujejo po obrestni meri, ki se oblikuje na avkciji.
5
Prosta denarna sredstva, ki jih Ministrstvo za finance sprejme od pravnih oseb iz 3. točke tega sklepa v obliki zadolžnic in zakladnih menic, kupljenih preko reodprtja posamezne emisije, se obrestujejo:
1. za dospelost do 30 dni po obrestni meri, po kateri so obrestovana prosta denarna sredstva proračuna Republike Slovenije pri poslovnih bankah primerljive ročnosti,
2. za dospelost od 31 do 90 dni po 90% obrestne mere, izklicane na zadnji avkciji trimesečnih zakladnih menic,
3. za dospelost od 91 do 180 dni po obrestni meri, izklicani na zadnji avkciji trimesečnih zakladnih menic,
4. za dospelost od 181 dni do 1 leta po obrestni meri, izklicani na zadnji avkciji šestmesečnih zakladnih menic.
Zgoraj navedene obrestne mere so nominalne. Za izračun obresti se uporablja linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu dospelosti in števila dni zadolžitve.
6
Pravne osebe iz 3. točke tega sklepa se lahko odločijo za nakup zadolžnic s fiksno obrestno mero, ki ostaja od sklenitve posla do zapadlosti zadolžnice nespremenjena, ali za spremenljivo obrestno mero, ki se vsakega prvega v mesecu popravlja glede na rezultate zadnje avkcije zakladnih menic ustrezne ročnosti.
7
Način nakupa zadolžnic ter druge načine ponudb prostih denarnih sredstev pravnih oseb iz 3. točke tega sklepa določi minister pristojen za finance z navodilom.
8
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o obrestovanju deponiranih prostih denarnih sredstev z dne 29. 10. 1999.
9
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/2000
Ljubljana, dne 16. junija 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost