Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1982. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, stran 5763.

Na podlagi 56. in 57. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 10. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 in 20/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1. člen
V uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93, 6/94, 62/96, 29/99, v nadaljevanju: uredba o plačah) se spremeni 6. člen, tako da se v celoti glasi:
“6. člen
Koeficienti za izračun osnovne plače
Diplomatsko konzularno osebje:
5,60 – veleposlanik
5,30 – generalni konzul, pooblaščeni minister-vodja predstavništva
5,00 – pooblaščeni minister
4,70 – svetovalec, konzul 1. razreda
4,30 – I. sekretar, konzul
3,90 – II. sekretar, vicekonzul 1. razreda
3,50 – III. sekretar, vicekonzul
3,10 – ataše
Administrativno tehnično osebje:
3,10 – korespondent
2,70 – upravni referent (VI. stopnja izobrazbe)
2,20 – varnostnik (V. stopnja izobrazbe)
– voznik-oskrbnik (V. stopnja izobrazbe)
– pisarniški referent (V. stopnja izobrazbe)“
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-12/99-2
Ljubljana, dne 18. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik