Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000

Kazalo

1864. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 4559.

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
A)
IZID VOLITEV PRVE VOLILNE SKUPINE
I
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot je Iniciativni odbor ugotovil naslednje izide glasovanja:
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 13.026
S potrdilom sta glasovala 2 volivca.
Glasovalo je skupaj 3.411 volivcev.
Oddanih je bilo 3.411 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 331.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. MIŠIGOJ EVARIST                          185 glasov
2. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                 275 glasov
3. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA    1.043 glasov
4. FRANC ŠINIGOJ                           370 glasov
5. BRANIMIR RADIKON                         396 glasov
6. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA               374 glasov
7. ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE                   437 glasov
2. VOLILNA ENOTA: KOPER
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 8.870
Glasovalo je skupaj 2.251 volivcev.
Oddanih je bilo 2.057 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 194.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                 132 glasov
2. FRANKO MARKOVIČ                          253 glasov
3. ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE                   187 glasov
4. JOŽEF HORVAT                           285 glasov
5. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA               220 glasov
6. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA     776 glasov
7. DAVID ŠKABAR                           204 glasov
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.699
S potrdilom sta glasovala 2 volivca.
Glasovalo je skupaj 3.167 volivcev.
Oddanih je bilo 3.165 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 240.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. JOŽE LOMBAR                            436 glasov
2. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA               922 glasov
3. ANAMARIJA HABJAN                         140 glasov
4. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                 388 glasov
5. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA     929 glasov
6. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO KRANJ – TRŽIČ                110 glasov
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 23.242
S potrdilom je glasovalo 5 volivcev.
Po pošti je glasovalo 6 volivcev.
Glasovalo je skupaj 4.912 volivcev.
Oddanih je bilo 4.911 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 447.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. JANEZ OCEPEK                           968 glasov
2. BOŽO PREDALIČ                           398 glasov
3. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA               863 glasov
4. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                 297 glasov
5. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA    1.465 glasov
6. ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE                   217 glasov
7. PAVEL BIZJAN                           180 glasov
8. BOŽIDAR FLAJŠMAN                          76 glasov
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 3.795
S potrdilom so glasovali 3 volivci.
Glasovalo je skupaj 1.583 volivcev.
Oddanih je bilo 1583 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 84.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE            240 glasov
2. ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE               23 glasov
3. JANKO DEBELJAK                     229 glasov
4. VESNA BRELIH                       64 glasov
5. STANE GODEC                       115 glasov
6. LJUBA TURK – ŠEGA                    300 glasov
7. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA IN KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA         444 glasov
8. JOŽE TURK                        84 glasov
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 6.578
Glasovalo je skupaj 1882 volivcev.
Oddanih je bilo 1880 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 199.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA        480 glasov
2. LEOPOLD VIČIČ                 478 glasov
3. ANTON MARINČIČ                244 glasov
4. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE       157 glasov
5. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA     199 glasov
6. FRANC VIDRIH                 123 glasov
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 14.236
S potrdilom sta glasovala 2 volivca.
Po pošti je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 4.291 volivcev.
Oddanih je bilo 4.290 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 429.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA    1.610 glasov
2. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                 620 glasov
3. MARJAN GORENC                           676 glasov
4. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA               643 glasov
5. JANEZ BRATKOVIČ                          192 glasov
6. JOŽE ZUPANČIČ                           120 glasov
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 10.477
Glasovalo je skupaj 2.774 volivcev.
Oddanih je bilo 2.774 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 231.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA IN DRUŠTVO
SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                       904 glasov
2. JOŽE ŠEPEC                            610 glasov
3. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA     537 glasov
4. MARTINA KORITNIK                         120 glasov
5. ALEŠ BALON                            290 glasov
6. ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE                    82 glasov
9. VOLILNA ENOTA: CELJE
Vpisanih volivcev v volilni imenik je: 19.601
S potrdilom so glasovali 4 volivci.
Glasovalo je skupaj 4.283 volivcev.
Oddanih je bilo 4.282 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 528.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO KMETIC »AJDA«, DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA SPODNJE
SAVINJSKE DOLINE, DRUŠTVO KMETIC SLOVENSKE KONJICE            283 glasov
2. SIMON AGIČ                              142 glasov
3. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA                 865 glasov
4. IVAN POLH                               248 glasov
5. EDVARD OBRUL                              69 glasov
6. JANKO ŠKET                              407 glasov
7. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VIRŠTANJ – KOZJANSKO, DRUŠTVO
SADJARJEV CELJSKE REGIJE, DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CELJSKE IN KOROŠKE
REGIJE, ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV VRTNIN IN ZDRUŽENJE TURISTIČNIH
KMETIJ SLOVENIJE                             235 glasov
KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA        1.505 glasov
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 20.873
Glasovalo je skupaj 4.533 volivcev.
Oddanih je bilo 4.533 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 338.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA              563 glasov
2. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE                766 glasov
KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA     834 glasov
4. DANIJEL ORNIK                         279 glasov
5. GOVEDOREJSKO DRUŠTVO IN ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV PTUJ     495 glasov
6. IVAN PUČNIK                          781 glasov
7. MARKO KOČEVAR                         477 glasov
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 8.922
S potrdilom so glasovali 3 volivci.
Glasovalo je skupaj 1.384 volivcev.
Oddanih je bilo 1.384 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 118.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DARKO DOBNIK                  189 glasov
2. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA                    310 glasov
3. STANISLAV KOREN                 74 glasov
4. SREČKO ČRNKO                  82 glasov
5. FRANC ROTH                    40 glasov
6. ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV MARIBOR        58 glasov
7. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE         65 glasov
8. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA      300 glasov
9. JOŽE PROTNER                  148 glasov
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.080
S potrdilom sta glasovala 2 volivca.
Glasovalo je skupaj 2.596 volivcev.
Oddanih je bilo 2.596 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 204.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA       1.018 glasov
2. PANKRACIJ SEMEČNIK                 149 glasov
3. JANEZ KAKER                    127 glasov
4. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA                    1.098 glasov
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 25.908
Predčasno so glasovali 4 volivci.
Glasovalo je skupaj 6.372 volivcev.
Oddanih je bilo 6.372 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 452.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. ERNEST NOVAK                          388 glasov
2. JANEZ TIBOLA                          368 glasov
3. ALOJZ JELEN                           797 glasov
4. ERNEST HORVAT                          140 glasov
5. KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA   1.528 glasov
6. GEZA DŽUBAN                           577 glasov
7. DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE               1.197 glasov
8. DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA              768 glasov
9. VIKTOR ČASAR                          157 glasov
II
Po izračunu na podlagi šestega odstavka 35. člena ZKGZS pripadajo posameznim listam naslednji mandati:
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljeni člani: Pavel VALIČ, roj. 1939, Gradišče 12, Ajdovščina
Boris JAKONČIČ, roj. 1959, Vipolže 62
Ime liste: BRANIMIR RADIKON
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Branimir RADIKON, roj. 1963, Kozana 128
Ime liste: ZVEZA GOVEDOREJCEV SLOVENIJE
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Bogdan ČRV, roj. 1959, Prapetno Brdo 43, Slap ob Idrijci
2. VOLILNA ENOTA: KOPER
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 3
Izvoljeni člani: Bruno ROJAC, roj. 1957, Gažon 63/A
Andrej GERŽELJ, roj. 1944, Jožeta Pahorja 4, Sežana
Danilo MARKOČIČ, roj. 1956, Rožna pot 3, Izola
Ime liste: JOŽEF HORVAT
Število mandatov: 1
Izvoljeni člani: Jožef HORVAT, roj. 1952, Gažon 37/D
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Janez PORENTA, roj. 1959, Škofjeloška cesta 32, Kranj
Jožef ČADEŽ, roj. 1955, Srednja vas 1, Poljane
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Janko PORENTA, roj. 1950, Sveti Duh 112, Škofja Loka
Janko GOLOREJ, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
Ime liste: JANEZ OCEPEK
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Janez OCEPEK, roj. 1953, Žvarulje 12
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Franc ČERNE, roj. 1955, Gozd-Reka 1
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Cvetko ZUPANČIČ, roj. 1959, Vrh pri Višnji gori 22
Albin OVEN, roj. 1952, Polhograjska c. 57, Dobrova
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
Ime liste: DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Jože MAROLT, roj. 1964, Gorenje Podpoljane 3, Ribnica
Ime liste: JANKO DEBELJAK
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Janko DEBELJAK, roj. 1955, Mali Log 56
Ime liste: LJUBA TURK-ŠEGA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Ljuba TURK-ŠEGA, roj. 1964, Bračičeva 28, Kočevje
Ime liste: DRUŠTVO SKZ –
SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA IN KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Ivan LEVSTIK, roj. 1958, Dvorska vas 18
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Jožef POSEGA, roj. 1937, Strane 20
Stanislav PROSEN, roj. 1938, Rozmanova ul. 36, Ilirska Bistrica
Ime liste: LEOPOLD VIČIČ
Število mandatov: 1
Izvoljeni člani: Rozalija SEDMAK, roj. 1957, Koritnice 25
Ime liste: ANTON MARINČIČ
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Franc KEŠ, roj. 1950, Bač 41
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Alojz KASTELIČ, roj. 1961, Mali Vrh 8
Ivan BUKOVEC, roj. 1949, Semič 15
Ime liste: MARJAN GORENC
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Marjan GORENC, roj. 1961, Zbure 38
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Jože KREGAR, roj. 1965, Pod Srobotnikom 31, Straža
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA IN
DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Franc BOGOVIČ, roj. 1963, Koprivnica 39
Peter CAMLOH, roj. 1962, Gabrje 14
Ime liste: JOŽE ŠEPEC
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Jože ŠEPEC, roj. 1965, Rakovec 1, Kapele
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Ivan CURHALEK, roj. 1953, Mostec 39
9. VOLILNA ENOTA: CELJE
Ime liste: KMEČKA LISTA-DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 3
Izvoljeni člani: Franc NAMURŠ, roj.1961, Spodnje Tinsko 9
Ivan POVŠE, roj.1951, Podlog v Savinjski dolini 29
Ivan MASTNAK, roj.1971, Lokarje 10
Ime liste: DRUŠTVO SKZ-SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Franc POTOČNIK, roj. 1955, Gubno 38
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Franc KURI, roj. 1948, Cogetinci 34
Ime liste: DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Janez ŽAMPA, roj. 1929, Levanjci 10
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Simon TOPLAK, roj. 1940, Juršinci 21
Ime liste: IVAN PUČNIK
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Ivan PUČNIK, roj. 1927, Črešnjevec 107
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR
Ime liste: DARKO DOBNIK
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Milan SELINŠEK, roj. 1962, Starše 35
Ime liste: KMEČKA LISTA-DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Peter KRANVOGEL, roj. 1954, Dragučova 10
Milan Peter KOCUTAR, roj. 1928, Laznica 58
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Branko FALEŠ, roj. 1959, Kovaška ulica 3, Orehova vas
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Martin MAZGAN, roj. 1955, Gortina 16
Stanko ZAGOŽEN, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 2
Izvoljena člana: Janko ARLIČ, roj. 1963, Škale 82
Jožef PRATNEKAR, roj. 1941, Onkraj Meže 6
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
Ime liste: ALOJZ JELEN
Število mandatov: 1
Izvoljen član: Matija GALUNDER, roj. 1958, Frana Kovačiča 5, Veržej
Ime liste: KMEČKA LISTA –
DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
Število mandatov: 1
Izvoljen član: Marijan PERŠA, roj. 1957, Fikšinci 40
Ime liste: DRUŠTVO SLOVENSKO KMEČKO GIBANJE
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Franc REŽONJA, roj. 1958, Renkovci 81
Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA
Število mandatov: 1
Izvoljeni član: Evgen SAPAČ, roj. 1937, Brezovci 24
B)
Na podlagi zapisnikov pristojnih organov Zadružne zveze Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije o postopku izvolitve predstavnikov druge volilne skupine v Svet KGZS je Iniciativni odbor za ustanovitev KGZS ugotovil naslednji izid glasovanja in izid volitev:
I
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA ZBORNICE – PREDSTAVNIKE DRUGE VOLILNE SKUPINE, KI JIH VOLI ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE
Pravico voliti je imelo 16 volivcev.
Glasovalo je skupaj 13 volivcev.
Oddanih je bilo 13 glasovnic.
Neveljavnih glasov ni bilo.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
Silvan PERŠOLJA        13 glasov
2. VOLILNA ENOTA: KOPER
1. Andreja KRT         13 glasov
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ
1. Janez ERŽEN         13 glasov
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
1. Martin NOSE         12 glasov
2. Anton DAROVIC         1 glas
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
1. Jože HOBIČ         3 glasovi
2. Miroslav PIRC        10 glasov
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
1. Franc BIŠČAK         6 glasov
2. Anica ČERNETIČ        7 glasov
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
1. Branko PREMELČ         1 glas
2. Marjan JEVNIKAR       10 glasov
3. Ivan KURE          2 glasova
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE
1. Andreja JAMŠEK       13 glasov
9. VOLILNA ENOTA: CELJE
1. Peter VRISK         13 glasov
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ
1. Stanislav TOMANIČ      13 glasov
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR
1. Ivan LENART         7 glasov
2. Boris ROŽMAN         6 glasov
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
1. Jože JEROMEL        10 glasov
2. Andrej PRESEČNIK      3 glasovi
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
1. Anton SLAVIČ        13 glasov
Za člane sveta zbornice so bili izvoljeni:
1. Silvan PERŠOLJA, roj. 1960, Šmartno 79a, Kojsko
2. Andreja KRT, roj. 1964, Hruševica 10, Štanjel
3. Janez ERŽEN, roj. 1945, Žabnica 59, Žabnica
4. Martin NOSE, roj. 1960, Dolga vas 23, Žužemberk
5. Miroslav PIRC, roj. 1946, Grič cesta VII/10, Ribnica
6. Anica ČERNETIČ, roj. 1955, Hrenovica 44, Postojna
7. Marjan JEVNIKAR, roj. 1956, Dol 8, Trebnje
8. Andreja JAMŠEK, roj. 1964, Kamenica 7, Krmelj
9. Peter VRISK, roj. 1961, Ivenci 16, Vojnik
10. Stanislav TOMANIČ, roj. 1942, Draženci 75, Ptuj
11. Ivan LENART, roj. 1959, Marjeta na Dravskem polju 108, Marjeta na Dravskem polju
12. Jože JEROMEL, roj. 1958, Podgorje 75b, Podgorje pri Slovenj Gradcu
13. Anton SLAVIČ, roj. 1962, Ormoška ul. 11a, Ljutomer
II
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA ZBORNCE – PREDSTAVNIKE DRUGE VOLILNE SKUPINE, KI JIH VOLI GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Za člane sveta zbornice so bili izvoljeni:
1. Ivan VODOPIVEC, roj. 1949, Batuje 75b, Črniče
2. Loredano GLAVIČ, roj. 1956, I. Regenta 19, Izola
3. Janez TAVČAR, roj. 1939, Hrastje 225, Kranj
4. Milan ROJNIČ, roj. 1961, Ljubljanska 87, Domžale
5. Alojz VIDIC, roj. 1949, Konca vas 31, Stara cerkev
6. Janez REBEC, roj. 1973, Pot k studencu 11, Pivka
7. Tugomir PLUT, roj. 1958, Ragovska 38, Novo mesto
8. Jože ŽABKAR, roj. 1961, Papirniška 15, Krško
9. Janez LEŠNIK, roj. 1949, Stažica 6a, Frankolovo
10. Alojz ERLAČ, roj. 1952, Orešje 125, Ptuj
11. Bogdan PEČUH, roj. 1954, Krajgerjeva 6, Lenart
12. Vladimir PLANINŠEK, roj. 1957, Celjska cesta 12, Slovenj Gradec
13. Mirko HORVAT, roj. 1927, Cankarjeva 81, Murska Sobota
C)
Iniciativni odbor na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot ni ugotovil nepravilnosti, ki bi vpivale na izid glasovanja.
Št. 321-8/33-0
Ljubljana, dne 14. aprila 2000.
Namestnik predsednika
Igor Hrovatič l. r.
Člani:
Julijan Češnik l. r.
Jože Košak l. r.
Franc Nabernik l. r.
Jurij Kuštrin l. r.
Milena Vrhovec l. r.

AAA Zlata odličnost