Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1801. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P6), stran 4365.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) izdaja župan Občine Zreče
S K L E P
o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P 6)
1
Javno se razgrne zazidalni načrt za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P6), ki ga je izdelal Urbana Kočar in Kočar urbanizem, projektiranje in press storitve, d.n.o. Velenje, št. proj. 210/00.
2
Zazidalni načrt iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
3
Razgrnitev bo trajala en mesec od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
4
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče oziroma Krajevno skupnost Gorenje.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-05/00-2
Zreče, dne 17. aprila 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost