Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1789. Odlok o spremembi območja naselij Vrabče in Jakovce, stran 4345.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99 in 68/99) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 12. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselij Vrabče in Jakovce
1. člen
S tem odlokom se spremenita območji naselij Vrabče in Jakovce.
2. člen
Območji naselij Vrabče in Jakovce se spremenita tako, da se naselju Vrabče priključi del naselja Jakovce, tako da naselje Vrabče sestavljata naslednja statistična okoliša: 278600 in 278801.
Naselji Vrabčein Jakovce ohranita svoji šifri in imeni.
3. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev potekajo po parcelnih mejah in sicer od z. p. (cesta) 3272/1 po mejah z. parcel 1578/4, in 1578/1. Te parcele pripadajo naselju Vrabče in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu Registra območij teritorialnih enot (ROTE) v merilu 1:5000. Oštevilčba v okviru teh naselij pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu Evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1:5000. Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ, s prikazom spremenjenih območij naselij Vrabče in Jakovce, je sestavni del odloka.
4. člen
Spremembo območja naselij evidentira Območna Geodetska uprava Koper - izpostava Sežana v ROTE in EHIŠ. Kopijo izseka lahko dobijo vsi zainteresirani uporabniki na Območni Geodetski upravi Koper – izpostava Sežana. Območna Geodetska uprava Koper - izpostava Sežana izdela za vse zainteresirane uporabnike seznam hišnih številk starega in novega stanja.
Območna Geodetska uprava Koper – izpostava Sežana je dolžna preoštevilčiti hišne številke s spremenjeno pripadnostjo naselju v roku enega meseca ter poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi spremembe.
5. člen
Stroški novih tablic s hišno številko so stroški občinskega proračuna. Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Pristojni organ upravne enote izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi spremembe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 451-14/00
Sežana, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost