Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1785. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4342.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 29. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/99.
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 6. člena se črta besedilo, ki sledi besedici “za“ in se nadomesti z naslednjim besedilom:
SIT (neto)
– udeležbo na redni seji občinskega sveta             15.000
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta            8.000
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta       9.000
– udeležbo na seji delovnega telesa katerega član je        6.000
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se znesek “5.000 SIT“ nadomesti z zneskom “6.000 SIT“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-14-2/00.
Rogaška Slatina, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost