Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina, stran 4342.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in 41. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/96.
2. člen
Spremeni se naziv odloka, tako da glasi:
“Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina.“
3. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom Občina Rogaška Slatina, s sedežem Izletniška ul. 2, Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: vrtec).“
4. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da glasi:
“Ime vrtca je: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Rogaška Slatina.
Skrajšano ime vrtca je: Vrtec Rogaška Slatina.
Sedež vrtca je: Ul. Kozjanskega odreda 2, Rogaška Slatina.“
5. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da glasi:
“Zaradi izvajanja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok na različnih lokacijah, v sestavi vrtca delujejo tri enote vrtca, in sicer:
1. Enota Studenček – Kostrivnica
2. Enota Izvir – Ratanska vas
3. Enota Potoček – Rogaška Slatina.
Matična enota je Izvir, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten vrtec.
V okviru enote Izvir se opravlja tudi dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok v oddelku Kapljica pri Sv. Florijanu.“
6. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da glasi:
“ Vrtec Rogaška Slatina s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok na območju celotne občine.“
7. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni, tako da glasi:
“Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano Vrtec Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 2.“
8. člen
Besedilo 17. člena se spremeni, tako da glasi:
“Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj vrtca izmed delavcev enote vrtca.“
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-14-1/00
Rogaška Slatina, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost