Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1775. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999, stran 4328.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 10. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Oplotnica
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1999, ki obsega:
---------------------------------------------------------
                     Realizacija 1999
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki                  313,023.901
2. Odhodki                  306,250.050
Proračunski presežek              6,773.851
---------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil        1,356.040
Presežek prihodkov nad odhodki         1,356.040
---------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
1. Prihodki – zadolženost           25,000.000
2. Odplačilo glavnice posojil           416.667
Neto zadolževanje               24,583.333
---------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999 v višini 32,713.224 tolarjev se prenese v splošni sklad Občine Oplotnica, sredstva bodo v letu 2000 realizirana po sprejetem proračunu Občine Oplotnica.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011.10/2000
Oplotnica, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti