Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1772. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999, stran 4325.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 23. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki Krajevnih skupnosti za leto 1999.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 1999 znašajo:
– skupni prihodki          639,009.173,22 SIT
– skupni odhodki          779,613.755,17 SIT
Razlika med prihodki in odhodki  –140,604.581,95 SIT
V bilanci prihodkov in odhodkov
so izkazana tudi sredstva krajevnih
skupnosti za leto 1999 v višini:
– izvirni prihodki krajevnih skupnosti  80,143.258,18 SIT
– odhodki krajevnih skupnosti       78,828.470,09 SIT
Razlika med prihodki in odhodki      +1,314.788,09 SIT
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje:
– prejeta vračila danih posojil              12,184.604,51 SIT
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      19,219.256,10 SIT
Razlika med prejetimi in danimi posojili          –7,034.651,59 SIT
4. člen
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 1999 izkazuje:
– prejeta posojila od EKO sklada  140,000.000,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 1999   5,639.289,42 SIT
Razlika med najetimi
in odplačanimi krediti       +134,360.710,58 SIT
5. člen
Negativni saldo sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999 v višini 13,278.522,96 SIT se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 1998, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna znaša 20,390.751,08 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2000 kot namenska sredstva.
Nerazporejena sredstva krajevnih skupnosti v višini 1,314.788,09 SIT se uporabijo za pokrivanje namenskih odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2000.
6. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. december 1999 v višini 7,653.626 SIT se prenese v leto 2000.
7. člen
Pregled vseh prilivov in odlivov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/00-1
Moravske Toplice, dne 23. marca 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti