Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1766. Odlok o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk, stran 4322.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/87, 24/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 11. redni seji dne 29. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk
1. člen
V odloku o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 27/96) se v prvem odstavku 3. člena črtajo besedi “in Žetale“.
V drugem odstavku 3. člena se dodajo za besedi “najemniki grobov“ vstavijo besede “in žarnih niš“.
2. člen
7. člen odloka o urejanju pokopališč in pogrebni dejavnosti v Občini Majšperk se spremeni in glasi:
“Pokopališča so razdeljena na žarni zid in pokopališka polja. Žarni zid je razdeljen na žarne niše, pokopališka polja na vrste grobov, vrste grobov pa na grobove.
Pokopališka polja, vrste grobov, grobovi in žarni grobovi ter žarne niše morajo biti oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v pokopališko knjigo.“.
3. člen
V prvi alinei 26. člena odloka se dodajo besede “in žarne niše“.
4. člen
30. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Višina najemnine znaša za družinski grob 16.650 SIT, za enojni (samski) grob 11.000 SIT in žarno nišo 11.000 SIT. Višina najemnine za prvo plačilo najema žarne niše znaša 140.000 SIT. “.
5. člen
31. člen se spremeni tako, da glasi:
“Taksa za vzdrževanje pokopališča se plačuje letno in znaša za vse najemnike grobov in žarnih niš 3.200 SIT, razen za pokopališča na Bolfenku in Janškem vrhu, kjer znaša taksa 2.150 SIT. “.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 352-07-0001/00
Majšperk, dne 29. februarja 2000.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost