Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1765. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1999, stran 4321.

Na podlagi 13. in 34.a člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98), 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 6. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 1999.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999 so naslednji
Proračun
– skupaj prihodki      421,706.192,50 SIT
– skupaj odhodki       308,109.323,85 SIT
– presežek prihodkov   113,596.868,65 SIT
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 113,596.868,65 SIT se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-0003/99
Majšperk, dne 6. aprila 2000.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost