Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1755. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Krško, stran 4308.

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 13. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o občinskih cestah v Občini Krško
1. člen
V odloku o občinskih cestah v Občini Krško (Uradni list RS, št. 71/99) se spremeni 55. člen in glasi:
»55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-30/99-212
Krško, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost