Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1743. Sklep o izvzemu iz seznama javnega dobra, stran 4283.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 17. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) in 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99), je Občinski svet občine Jesenice na 15. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
I
Zemljišče s parc. št. 1844/2, dvorišče v izmeri 26 m2, vpisano v seznamu št. 42 k.o. Blejska Dobrava, se izvzame iz seznama javnega dobra.
II
Zemljišče s parc. št. 1844/2, dvorišče v izmeri 26 m2, k.o. Blejska Dobrava, postane last Občine Jesenice in se vknjiži kot lastnina Občine Jesenice.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 466-33/97
Jesenice, dne 10. aprila 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost