Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1742. Sklep o dopolnitvah sklepa o prometni ureditvi na območju "Murove" na Jesenicah, stran 4283.

Na podlagi 17. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) in drugega odstavka 51. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 54/99) je Občinski svet občine Jesenice na 16. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o dopolnitvah sklepa o prometni ureditvi na območju “Murove” na Jesenicah
1. člen
V 1. členu sklepa o prometni ureditvi na območju “Murove” na Jesenicah (Uradni list RS, št. 82/99), kjer so v stolpcu navedene številke cest in potek, se kot prva cesta, doda nova alinea, ki glasi:
“652190, Kosova graščina - Kopališče.”
Druge ceste si sledijo po istem zaporedju.
2. člen
V 2. členu se dodata novi, 4. in 5. točka, ki glasita:
“4. Na javni poti št. 652240, Občina – Cerkev in na javni poti št. 652190, Kosova graščina – Kopališče, se prepove promet za tovorna motorna vozila, razen za lokalni promet.”
“5. Na javni poti št. 652210, Murova 14 – Kosova 10, na odseku od Kosove ul. št. 5 dalje in na javni poti št. 652220, Kosova 6 – Kosova 13, na odseku od Kosove 6 do križišča javnih poti št. 654150 in 652220, se prepove promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene – 2 t.”
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-155/99
Jesenice, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost