Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1736. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 1999, stran 4277.

Na podlagi 34.a člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99), 3. točke 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99) je Občinski svet občine Hajdina na 13. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hajdina za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Hajdina izkazuje:
– Prihodki        234,865.238 SIT
– Odhodki        224,415.831 SIT
– Presežek        10,449.407 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 10,449.407 SIT se prenese v naslednje leto in se nameni za pokritje obveznosti iz preteklega leta.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hajdina za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-01/2000
Hajdina, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti