Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1732. Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori III, stran 4275.

Na podlagi 41., 42., 43., 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 17. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori III
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori III, ki ga je izdelala Parcela d.o.o., Ljubljana, v novembru 1999.
2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka DVORI III znaša na dan 1. 4. 2000, 12.950 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom cene na drobno.
4. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko občina pooblasti investitorje oziroma ustrezne organizacije. Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi občina.
V primeru, da komunalno opremljenost izvajajo investitorji ali druge usposobljene organizacije pa je potrebno plačati samo del komunalnega prispevka za primarne vode, in za vso infrastrukturo, ki je občina ne bo poverila v izvajanje investitorjem oziroma ustreznim organizacijam.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 40305-66/99
Grosuplje, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost