Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1731. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 2000, stran 4275.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 17. seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine zmanjšana za stroške komunalnega urejanja na dan 31. 12. 1999 znaša 130.000 SIT.
2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene na dan 31. 12. 1999, in znaša za:
– prvo območje (Grosuplje, Šmarje-Sap)     5–8%
– drugo območje (ostala naselja)        2–5%
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za tretjo stopnjo opremljenosti znašajo na dan 31. 12. 1999 16.000 SIT/m2 stanovanjske površine, od tega
– 40% za individualne komunalne naprave,
– 60% za kolektivne komunalne naprave.
4. člen
Cena določena v 1., 2. in 3. členu tega odloka se med letom uskladi s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS Združenje gradbeništva in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352–2/00
Grosuplje, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost