Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1728. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1999, stran 4271.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorišnica za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Gorišnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1999, in sicer:
– prihodki        632,234.499 SIT
– odhodki        631,750.775 SIT
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1999 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Gorišnica v višini 483.724 SIT.
Presežek prihodkov v višini 483.724 SIT se prenese med prihodke leta 2000 za potrebe proračuna Občine Gorišnica v letu 2000.
4. člen
Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 1999 sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Gorišnica in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-46/2000
Gorišnica, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost