Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 4265.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 10. redni seji, dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Dobrna.
2. člen
Ime občinskega glasila je: Dobrčan.
3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je: Občina Dobrna.
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma trimesečno. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Dobrna.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Dobrna, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov za potrebe Občine Dobrna.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje župan Občine Dobrna.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
9. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
10. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih glasil.
11. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 297/00-6
Dobrna, dne 3. aprila 2000.
Župan
Občina Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost