Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1725. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Dobrna za leto 1999, stran 4265.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in skladno s 87. členom statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 10. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Dobrna za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Dobrna za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 1999 izkazuje:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki                 148,710.422,80 SIT
– odhodki                 138,762.377,40 SIT
– presežek I.                9,948.045,40 SIT
II. izkaz finančnih terjatev in naložb   –10,000.000,00 SIT
III. izkaz saldo računa financiranja            –
IV. prenos presežka iz preteklega leta     342.320,84 SIT
V. kumulativni presežek (I.+II.+III.+IV.)   290.366,24 SIT
3. člen
Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Dobrna temelji na naslednjih dokumentiranih podlagah: bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja, ki so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325/00-4
Dobrna, dne 13. aprila 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost