Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 1999, stran 4244.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 1999, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
Prihodki po zaključnem računu za leto 1999 znašajo 141,986.725,46 SIT. Odhodki po zaključnem računu za leto 1999 znašajo 141,644.334 SIT. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 342.391,46 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 1999 v višini 342.391,46 SIT se prenese v splošni sklad Občine Bloke.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bloke za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Bloke, dne 10. marca 2000.
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost