Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1714. Odlok o grbu in zastavi Občine Benedikt, stran 4242.

Na podlagi 5. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Benedikt
1. člen
Občina Benedikt ima svoj grb in zastavo, ki ju je dovoljeno uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Grb ima obliko ščita. Razmerje med vodoravno in pokončno stranico znaša 20:21 Grb se pokončno deli na dva dela, in sicer na levi beli del širine 2/5 širine grba in desni del 3/5 širine grba. Na belem delu so nameščene tri krone, razvrščene ena nad drugo, tako da je srednja krona zamaknjena v levo. Na zelenem delu grba je črka “B” gotske pisave bele barve. Belo in zeleno polje ločuje rumeni trak širine 1/20 širine grba. Grb je obrobljen s trakom rumene barve.
Vsebina grba je podana s črko “B”, ki predstavlja začetnico imena centralnega naselja in istočasno tudi občine in tri krone, ki simbolično predstavljajo pozno gotsko cerkev Svetih Treh Kraljev.
3. člen
Zastavo tvorijo med seboj tri enako široka polja bele, zelene in bele barve. Na sredini zastave, če ta visi pokončno, je grb. Sosednja polja so med seboj ločena z rumenim trakom širine 1:40 širine zastave. Grb je zamaknjen v levo tako, da se skrajna leva črta rumenega roba, ki deli grb in leva črta levega rumenega roba, ki deli levo in sredinsko polje zastave med seboj pokrivata. Razmerje med širino grba in širino zastave znaša 10/23. Razmerje med širino in dolžino zastave znaša načeloma 1:2, natančnejša razmerja pri različnih uporabah zastave se določijo s pravilnikom.
4. člen
V grbu in zastavi se uporabijo po barvni lestvici naslednje barve: zelena (100% HKS 47 K in 90% HKS 3 K), rumena (HKS 4 K) in črna (HKS 88 K).
5. člen
Črno-bela pojavnost grba in zastave ter njuni geometrijski oblikovanji v rastru so sestavni del tega odloka.
Barvna pojavnost grba in zastave se shranita na sedežu občine.
6. člen
Zastava in grb se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva občine.
7. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Občinskega uprava ima v hrambi grb in zastavo v izvirniku z geometrijskimi podobami.
8. člen
Zastava občine se izobesi v počastitev državnih in občinskih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih, športnih ali sejemskih prireditvah in ob drugih podobnih priložnostih. Izobesi se na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer poteka prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine.
9. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– občina ter njeni organi in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes ter si za to pridobijo soglasje občine.
10. člen
Grb občine se uporablja:
– na registrskih tablicah,
– na protokolarnih listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi, vizitkah, ipd.,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– na listinah, oznakah, publikacijah, ki jih izdaja občinski svet in njegovi organi,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi določeni člani, organizacije ali skupine v večjem številu javno nastopajo,
– na delovnih oblekah oziroma uniformah,
– na spominkih in značkah in
– na štampiljkah.
11. člen
Celostna grafična podoba in uporaba grba in zastave v zvezi s tem se določi s posebnim pravilnikom.
12. člen
Vsi, ki zaprosijo za uporabo grba, lahko le-tega uporabljajo poleg svojega znaka, ki pa mora biti primerno oblikovan in mora biti vsaj enakovredno predstavljen, kot so znaki uporabnika.
13. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opisa tehnike in količino.
14. člen
Uporabo grba in zastave občine dovoljuje, razen v primeru iz 6. člena tega odloka, občinski upravni organ.
15. člen
Z odločbo, s katero se dovoljuje uporaba grba in zastave se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled grba ali zastave ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00104-003/99
Benedikt, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti