Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1708. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2000, stran 4239.

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2000
1. člen
Ta odlok ureja za območje Mestne občine Ljubljana izračun povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (v nadaljevanju: gradbena cena) in določitev cene za nakup, prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča.
2. člen
Pri izračunu gradbene cene se upošteva JUS U.C. 2.100, III. stopnja opremljenosti, ki je zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2000.
Gradbena cena vključuje plačila za dajatve naslednjih priključkov: vode, kanalizacije, plina, toplotne energije, elektrike, telefona in stroške financiranja.
Gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih prostorov in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepremičnine.
Gradbena cena na dan 1. 1. 2000, znaša 146.100 SIT.
3. člen
Določitev cene za nakup ali prodajo stavbnega zemljišča je odvisna od gradbene cene in od vrednosti posameznega območja, izražene v odstotkih, za katero se plačuje nadomestilo.
Skladno z odlokom, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, so stavbna zemljišča razdeljena v sedem območij, katerih vrednost je izražena v naslednjih odstotkih:
----------------------------------------------------
I. območje   od 15%  do 17%  povprečje  16%
II. območje   od 12%  do 14%  povprečje  13%
III. območje  od 10%  do 12%  povprečje  11%
IV. območje   od 8%  do 10%  povprečje   9%
V. območje    od 6%   do 8%  povprečje   7%
VI. območje   od 4%   do 6%  povprečje   5%
VII. območje   od 3%   do 5%  povprečje   4%
----------------------------------------------------
4. člen
Gradbena cena in cena za stavbno zemljišče se mesečno revalorizirata z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča – funkcionalno zemljišče – in na katerem, skladno z urbanističnimi akti, ni predvidena gradnja, je lahko cena nakupa ali prodaje zemljišča nižja, vendar ne nižja kot 30% od cene, ki se določa skladno s 3. členom tega odloka.
Pri oddaji funkcionalnega zemljišča se zaračunava letna najemnina po ceni, določeni po prejšnjem odstavku tega člena.
6. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za gradnjo objektov javne infrastrukture, je cena nakupa ali prodaje lahko nižja, vendar ne nižja kot 25% od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka.
V primeru oddaje tega zemljišča se zaračunava letna najemnina po ceni, določeni po prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen
V primeru oddaje zemljišč, predvidenih za gradnjo, se zaračunava letna najemnina po ceni, ki se določa po 3. členu tega odloka.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999 (Uradni list RS, št. 68/99).
9. člen
Postopki za določitev cene stavbnega zemljišča, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo po dosedaj veljavnem odloku.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3594-36/99-4
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost