Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1705. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana, stran 4233.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora ( Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 , 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99 in 98/99) – za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na predvideno izgradnjo povezovalne ceste med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2.
2. člen
V poglavju 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” se dopolni tabela, in sicer z naslednjimi območji urejanja:
---------------------------------------------------------------------
Prostorska  Oznaka območja      Ime območja     Način
celota    urejanja z izvedbenimi  urejanja      urejanja
       akti
---------------------------------------------------------------------
V 3 Vič   VT 3/1          povezovalna cesta  lokacijski
                   Tržaška       načrt
                   – območje urejanja
                   VP 3/2
---------------------------------------------------------------------
3. člen
V kartografskem delu prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se spremenita in dopolnita:
a) karta rabe površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1:10.000,
b) kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, in sicer list: Ljubljana J 2.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Ljubljana so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 40/92, 10/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-17/99-7
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti