Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1700. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2000/2001, stran 4218.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US in 99/99) je Vlada Republike Slovenije na 156. seji dne 20. 4. 2000 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2000/2001
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 12. aprila 2000, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. EKONOMSKO – POSLOVNA FAKULTETA
330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Poslovna ekonomija
2. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Promet v Mariboru
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Organizacija in management
4. PEDAGOŠKA FAKULTETA
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo in ...
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina in ...
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in ...
30 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in ...
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija in ...
75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja
5. PRAVNA FAKULTETA
170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
6. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 12. aprila 2000 za omejitev vpisa na:
1. EKONOMSKO-POSLOVNI FAKULTETI
– za redni študij po univerzitetnem programu ekonomija
2. PEDAGOŠKI FAKULTETI
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu Nemški jezik
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija in ...
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5 odstotkov nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/98-6
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost