Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1699. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001, stran 4216.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 22/94 – odločba US, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US in 99/99) je Vlada Republike Slovenije na 156. seji dne 20. 4. 2000 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 11. aprila in dopolnjenem 13. aprila 2000, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. AKADEMIJA ZA GLASBO
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnih študijskih programih Kompozicija, Dirigiranje, Petje, Inštrumenti s tipkami, Godala in drugi inštrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Cerkvena glasba
2. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija
3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija
3. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo
6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo
4. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Mikrobiologija
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biologija
90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri
5. EKONOMSKA FAKULTETA
400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola
6. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura
7. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – kadrovsko-menedžerska smer
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Politologija – smer obramboslovje
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Novinarstvo
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje
30 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – teoretsko-metodološka smer
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija
10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku
8. FAKULTETA ZA FARMACIJO
125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina
9. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija
10. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo
11. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa
12. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKO
150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika
13. FAKULTETA ZA ŠPORT
160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja
14. FILOZOFSKA FAKULTETA
20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika – smer pedagogika
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo – smer angleščina-nemščina
90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture
35 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika – smer pedagogika
70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija
80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Slovenski jezik
50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Primerjalna književnost
15. MEDICINSKA FAKULTETA
160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina
48 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija
16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika
17. PEDAGOŠKA FAKULTETA
120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk – Ljubljana
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika
30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika
45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Defektologija
45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana
120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana v 3. letniku
18. PRAVNA FAKULTETA
350 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
19. VETERINARSKA FAKULTETA
60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo
20. VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
100 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
21. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
80 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega – porodniško ginekološka smer
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo
40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija
120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega v 3. letniku
60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija v 3. letniku
22. VISOKA UPRAVNA ŠOLA
300 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava
600 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava
23. VISOKA POLICIJSKO-VARNOSTNA ŠOLA
60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 11. aprila in dopolnjenem 13. aprila 2000 za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
– za redni študij po univerzitetnem programu Dramaturgija.
2. Biotehniški fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem programu Živilska tehnologija,
– za redni študij po univerzitetnem programu Gozdarstvo,
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Lesarstvo.
3. Ekonomski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija.
4. Fakulteti za družbene vede
– za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – analitsko-teoretska smer,
– za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – teoretsko-analitska smer,
– za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer mednarodni odnosi,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Politologija – smer obramboslovje,
– za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer analiza politik in javna uprava.
5. Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
– za redni študij po univerzitetnem programu Geodezija.
6. Fakulteti za računalništvo in informatiko
– za redni študij po univerzitetnem programu Računalništvo in informatika.
7. Filozofski fakulteti
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika – smer andragogika,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Zgodovina,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Umetnostna zgodovina,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Slovenski jezik,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Primerjalna književnost,
– za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo – smer nemščina-angleščina, francoščina, italijanščina,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Bibliotekarstvo.
8. Visoki policijsko-varnostni šoli
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5 odstotkov nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
IV
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/98-6
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost