Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2000 z dne 26. 4. 2000

Kazalo

1691. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije, stran 4201.

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije
I
Vlada Republike Slovenije določa najvišje tarifne postavke za prodajo električne energije, in sicer:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odjemna     Tarifna      Priključ-  Obrač. moč    Delovna energija SIT/kWh   Jalova energija
skupina     stopnja  Sezona  nina     mesečno              Enotarifno   SIT/kvarh
                  SIT/mes.   SIT/kW     KT  VT  MT   merjenje   VT  MT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              VS         3.118,73    9,02 8,02 5,01         2,64 1,55
Odjem na          SS         2.550,98    7,22 6,42 4,01         2,11 1,24
110 kV           NS         2.125,82    6,01 5,34 3,34         1,75 1,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       I. stopnja   VS         2.839,75    9,81 8,72 5,45         2,60 1,53
        trotarifno SS         2.434,07    8,41 7,47 4,67         2,23 1,31
        merjenje  NS         2.028,39    7,00 6,22 3,89         1,85 1,09
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       I. stopnja   VS         2.839,75       9,27 5,45         2,60 1,53
Odjem na    dvotarifno SS         2.434,07       7,94 4,67         2,23 1,31
1-35 kV     merjenje  NS         2.028,39       6,61 3,89         1,85 1,09
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
      II. stopnja   VS         2.197,45       11,59 6,82         2,60 1,53
        dvotarifno SS         1.883,53       9,93 5,84         2,23 1,31
        merjenje  NS         1.569,61       8,28 4,87         1,85 1,09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       I. stopnja      407,92                       14,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
Gospodinjski
odjem    II. stopnja      917,81              16,66 9,80    14,00
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
      III. stopnja              155,45       16,66 9,80    14,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       I. stopnja   VS         1.821,16       12,80 7,53         3,32 1,95
              NS         1.400,89       9,84 5,79         2,55 1,50
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostali   II. stopnja brez sezon        195,17       18,85 11,09         3,04 1,79
odjem   --------------------------------------------------------------------------------------------------
      II. stopnja s sezonama
              VS          258,56       24,94 14,67
              NS          161,60       15,59 9,17
      --------------------------------------------------------------------------------------------------
       Javna razsvetljava                            13,34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifne postavke so brez 19% DDV!
KRATICE OZNAČUJEJO:
VS - višja sezona na visoki in srednji napetosti:         v mesecih januar, februar in december,
SS - srednja sezona na visoki in srednji napetosti:        v mesecih marec, april, oktober in
                                  november,
NS - nižja sezona na visoki in srednji napetosti:         v mesecih maj, junij, julij, avgust in
                                  september.
VS - višja sezona na nizki napetosti - ostali odjem I. stopnja:  v mesecih januar, februar, marec,
                                  oktober, november in december,
NS - nižja sezona na nizki napetosti - ostali odjem I. stopnja:  v mesecih april, maj, junij, julij,
                                  avgust in september.
VS - višja sezona na nizki napetosti - ostali odjem II. stopnja: v mesecih januar, februar in december,
NS - nižja sezona na nizki napetosti - ostali odjem II. stopnja: v mesecih marec, april, maj, junij,
                                  julij, avgust, september, oktober in
                                  nove
KT - konične dnevne tarifne postavke za uporabnike na visoki napetosti ob delavnikih od ponedeljka do
petka in sicer:
                                  v času VS 6 ur dnevno,
                                  v času SS 5 ur dnevno,
                                  v času NS 4 ure dnevno.
Ure KT določa vsako leto dobavitelj.
VT - večje dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 6. do 13. ure in od
16. do 22. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure, razen
ur, ki se na visoki napetosti določajo kot ure KT.
MT - manjše dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 13. do 16. ure in od
22. do 6. ure; v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 14. do 17. ure in od 23. do 7. ure. Ob nedeljah
je manjša dnevna tarifa ves dan.
II
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije (Uradni list RS, št. 107/99).
III
Ta uredba začne veljati 1. maja 2000.
EVA: 2000-2211-0012
Št. 382-11/99-4
Ljubljana, dne 20. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost