Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1612. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, stran 4117.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 56/97), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 114. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.
2. člen
Zaključni račun proračuna za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 1999 izkazuje:
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               SIT
I. Skupaj prihodki                863,910.874,02
II. Skupaj odhodki                817,385.214,52
III. Proračunski presežek             46,525.659,50
----------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANCIRANJA
IV. Zadolževanje občine                    –
V. Odplačila posojil                44,507.370,11
VI. Neto zadolževanje (IV.–V.)          –44,507.370,11
VII. Povečanje sredstev na računu          2,018.289,39
----------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
----------------------------------------------------------------
I. Prenos presežka iz leta 1998           5,727.276,83
II. Oblikovanje rezerve po ZR 99          4,278.838,52
III. Odhodki                    9,462.777,52
IV. Presežek prihodkov                543.337,83
----------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v sredstva rezerv Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-12/00
Šmarje pri Jelšah, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost