Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1610. Odlok o preimenovanju naselja Tomaž nad Praprotnim, stran 4115.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 57/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določevanju imena naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 9. redni seji dne 9. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o preimenovanju naselja Tomaž nad Praprotnim
1. člen
Naselje Tomaž nad Praprotnim se preimenuje v naselje z imenom Sv. Tomaž. Istočasno se v naselju izvede preoštevilčba hišnih številk.
2. člen
V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Območna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja Loka izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina Škofja Loka. Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo prizadeti občani.
5. člen
Območna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja Loka naroči tablice s hišno številko. Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo nadomestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani Območne geodetske uprave Kranj – izpostava Škofja Loka o prevzemu hišne tablice. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti z objekta staro hišno tablico.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-1/99
Škofja Loka, dne 9. marca 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost