Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1608. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan, stran 4112.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet na seji dne 4. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskkih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98 in 13/99, v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni in dopolni:
V poglavju V. Merila in pogoji oblikovanja objektov se v 16. členu, v zadnji alinei drugega odstavka doda naslednje besedilo:
»gradnja večjih obrtnih objektov je možna ob predhodni strokovni presoji glede utemeljenosti umestitve na konkretnem zemljišču (pri čemer so bistveni kriteriji: status naselja v hierarhiji naselij občine; ustreznost prostorske umestitve; Ohranjanje značilnih vedut naselja in prostorskih dominant, upoštevanje pogojev varstva naravne in kulturne dediščine...) in pridobitvi pozitivnih soglasij glede potrebne komunalne opremljenosti lokacije.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 35001-3/2000
Škocjan, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost