Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1600. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec, stran 4092.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni odlok o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 22/97).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako, da glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Druga osnovna šola Slovenj Gradec.
Sedež zavoda: Kopališka ulica 29, Slovenj Gradec.
V sestavo Druge osnovne šole sodijo:
– matična osnovna šola v Slovenj Gradcu, Kopališka ul. 29,
– podružnična osnovna šola v Pamečah, Pameče 134, Slovenj Gradec,
– organizacijska enota Športna dvorana in stadion Slovenj Gradec, Kopališka ul. 27.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen, tako da glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.42 – drugo izobraževanje,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– H/55.510 – dejavnost menz,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 10. člena, tako da glasi:
»V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci podružnične šole oziroma organizacijske enote.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-002/97
Slovenj Gradec, dne 30. marca 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost