Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1588. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2000, stran 4059.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 3. 2000, sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2000
1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota, kot osnovna elementa za izračun prometne vrednosti nepremičnine, v letu 2000 znašata:
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter neto, koristne, uporabne, stanovanjske površine znaša 130.000 SIT,
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa znašajo 15% povprečne gradbene cene, od tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za napravo individualne rabe.
3. člen
Korist za stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, ki se je oblikovala v preteklem letu za kvadratni meter neto, koristne, stanovanjske površine v družbeni gradnji in znaša:
– na območju mesta Murska Sobota 1%, kar znaša 1.300 SIT/m2,
– na območjih izven mesta Murska Sobota (Bakovci, Černelavci, Krog, Kupšinci, Markišavci, Nemčavci, Polana, Rakičan, Satahovci, Veščica) 0,8% kar znaša 1.040 SIT/m2.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Murska Sobota za leto 1999 (Uradni list RS, št. 27/99).
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 naprej. V tem letu se povprečna gradbena cena valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije – združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Št. 38005-6/00
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost