Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1587. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Murska Sobota, stran 4058.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se kot javni športni objekti občinskega pomena določijo objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Za športne objekte občinskega pomena se določijo naslednji športni objekti:
– mestni stadion “Fazanerija“ s pomožnimi igrišči
-------------------------------------------------------------
Parcelna številka    Zemljiškoknjižni      K.o.
              vložek št.
-------------------------------------------------------------
    10          3166        Murska Sobota
    12          3166        Murska Sobota
    13          3166        Murska Sobota
    455          2535        Murska Sobota
    458          2535        Murska Sobota
    459          2535        Murska Sobota
    460          2535        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------
– letno kopališče Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
-------------------------------------------------------------------
    5             3166        Murska Sobota
    10             3166        Murska Sobota
    11             3166        Murska Sobota
    12             3166        Murska Sobota
    13             3166        Murska Sobota
    14             3166        Murska Sobota
    15/1            3166        Murska Sobota
    15/2            3166        Murska Sobota
    15/3            3166        Murska Sobota
    16             3166        Murska Sobota
    17/1            3166        Murska Sobota
    17/2            3166        Murska Sobota
    18/1            3166        Murska Sobota
    18/2            3166        Murska Sobota
    382             3166        Murska Sobota
    383             3166        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
– “DOM PARTIZAN“, Mladinska ulica 3
-------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
-------------------------------------------------------------------
1690                2565        Murska Sobota
1691                2565        Murska Sobota
1692                2565        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
– športno letališče Rakičan
-------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
-------------------------------------------------------------------
5243                2671        Murska Sobota
5245/1               2671        Murska Sobota
5245/2               2671        Murska Sobota
5245/3               2671        Murska Sobota
5322                2535        Murska Sobota
5323                2535        Murska Sobota
5325                2535        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
– telovadnica Osnovne šole II. in pripadajoča zunanja igrišča
-------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
-------------------------------------------------------------------
2455                3139        Murska Sobota
2456/1               3139        Murska Sobota
2458                3139        Murska Sobota
2463/1               3139        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
– telovadnica Osnovne šole III. in pripadajoča zunanja igrišča
-------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
-------------------------------------------------------------------
1935                3349        Murska Sobota
1937                3349        Murska Sobota
-------------------------------------------------------------------
– telovadnica Osnovne šole Bakovci in pripadajoča zunanja igrišča
----------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
----------------------------------------------------------------
2462/1               986          Bakovci
2464                986          Bakovci
----------------------------------------------------------------
– telovadnica in atletski stadion Osnovne šole I.
------------------------------------------------------------------
Parcelna številka       Zemljiškoknjižni      K.o.
                vložek št.
------------------------------------------------------------------
726                2670        Murska Sobota
730                2670        Murska Sobota
------------------------------------------------------------------
3. člen
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog pristojnega organa Mestne občine Murska Sobota vknjižijo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča Murska Sobota kot lastnina Mestne občine Murska Sobota ter zaznamujejo kot javni športni objekti.
4. člen
Kot športni objekti se štejejo zemljišča, objekti in pripadajoča infrastruktura.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-1/00
Murska Sobota, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost