Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1573. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1999, stran 4035.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 11. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Idrija za leto 1999, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 1999 izkazuje:
----------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki                  1.052,785.328,72 SIT
Odhodki                   1.039,797.184,47 SIT
Presežek prihodkov               12,988.144,25 SIT
----------------------------------------------------------------
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna             10,000.000,00 SIT
Odplačila kreditov               64,167.021,09 SIT
Neto zadolževanja proračuna          –54,167.021,09 SIT
----------------------------------------------------------------
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
Prenos iz leta 98 v višini           4,433.242,27 SIT
Prihodke iz leta 1999              5,535.280,94 SIT
Odhodke iz leta 1999              5,142.623,50 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki         4,825.899,71 SIT
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2000 in se vodi kot sredstva na računih.
4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se prenese v leto 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 40303-1/00
Idrija, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost