Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2000 z dne 17. 4. 2000

Kazalo

1556. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1999, stran 4002.

Na podlagi 96., 97., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 21. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje
SIT
– skupne prihodke proračuna            4.998,671.656
– skupne odhodke proračuna             4.855,390.783
– presežek odhodkov nad prihodki           143,280.873
– skupni presežek (primanjkljaj)
iz računa finančnih terjatev in naložb        128,228.454
– povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih iz računa financiranja           59,856.893
– stanje sredstev na računih
31. 12. 1999                     –2,335.949
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 1999, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka, vendar se ne objavljajo v Uradnem listu RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40100/0001/97
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost