Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1437. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2000, stran 3765.

Na podlagi 16. in 120. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 10. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2000
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Veržej na dan 31. 12. 1999 znaša 121.234 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Veržej znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 9.699 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.486 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju mestnega značaja (Veržej) 1% ali 1.212 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 970 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-2/2000
Veržej, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost